Dutch Training for Ukrainians. Ласкаво просимо!

freepik image


Ласкаво просимо на курси голландської мови!


Курс голландської мови
– NT2

Рівень A1, A2, B1, B2

Покращуйте свої навички голландської мови за допомогою навчального курсу, який підходить саме Вам.

На наших індивідуальних заняттях ми зможемо покращити одну або декілька навичок:

 • aудіювання
 • говоріння та бесіда
 • вимова та інтонація
 • читання
 • письмо
 • розширення словникового запасу
 • знання та розуміння граматики

а також Ви дізнаєтесь більше про голландську культуру.

Ви можете отримати додаткове пояснення матеріалу, що викладається у школі.

Також доступні індивідуальні заняття онлайн!

Ціна: 35 євро за одну годину. (Пакет з десяти уроків коштує 299 євро.)

 

Ми також пропонуємо заняття удвох (група із двох студентів, які займаються за однією програмою уроків).
Такі заняття доступні також онлайн!

Ціна: 25 євро за 1 годину за кожного студента. (Пакет з десяти уроків коштує 215 євро.)

 

 

Підготовка до іспиту — NT2

Чи відчуваєте ви себе добре підготовленим до іспиту? Можливо, так і є. Ретельна та своєчасна підготовка відображається на результатах іспиту.

Чи хотіли б ви отримати цілеспрямовану допомогу досвідченого викладача на додаток до власної підготовки? Ми будемо раді допомогти.

Під час індивідуального навчального курсу ми розглянемо які навички потребують найбільшої уваги і сконцентруємося на них. Ви отримаєте ретельні вказівки та пояснення. Практика з тестовими завданнями та додаткові пояснення до них є частиною навчання. Ви також отримаєте поради як найкраще використати час, відведений на іспит.

 • Інтеграційний іспит (Inburgeringsexamen)A2
 • Державний іспит (Staatsexamen NT2) — B1 (програма I), B2 (програма II)

Також доступні індивідуальні заняття онлайн!

Ціна: 45 євро за одну годину. (Пакет з десяти уроків коштує 399 євро.)

 

Ми також пропонуємо заняття удвох (група із двох студентів, які займаються за однією програмою підготовки до іспиту).
Такі заняття доступні також онлайн!

Ціна: 35 євро за 1 годину за кожного студента. (Пакет з десяти уроків коштує 310 євро.)

 

З BETTER LETTER студенти навчаються в дружній та невимушеній атмосфері.

BETTER LETTER – репетиторство

 • добре структурований
 • швидкий темп
 • різноманітні форми занять
 • мультисенсорний підхід
 • регулярне повторення

Цей підхід також рекомендується для учнів з дислексією.


Хочете дізнатися більше? BETTER LETTER пропонує тестовий урок безкоштовно!

Півгодинний тестовий урок безкоштовний і ні до чого не зобов’язує.

Ми обговоримо, серед іншого, що ви хочете вивчати, як часто ви хочете займатися, коли ви хочете займатися (вдень або ввечері) і коли ви хочете почати. І ви отримаєте пробний урок!

Ви можете зв’язатися з нами, щоб дізнатися, що BETTER LETTER може зробити для вас.

Відгуки

“Я радий, що ходив на заняття. Я чітко помічаю прогрес у моїх розмовних навичках”.

“Щиро дякуємо за вашу допомогу. Я склала всі інтеграційні A2 іспити!”

 

 

Добро пожаловать на курсы голландского языка!

 

Курс голландского языка – NT2

Уровень A1, A2, B1, B2

Улучшайте свои навыки голландского языка с помощью курса, который подходит именно Вам.
На наших индивидуальных занятиях мы сможем улучшить один или несколько навыков:

 • aудирование
 • разговор и беседа 
 • произношение и интонация
 • чтение
 • письмо
 • расширение словарного запаса
 • знание и понимание грамматики

а также Вы узнаете больше про голландскую культуру.

Вы можете получить дополнительное объяснение материала, который преподается в школе.

Также доступны индивидуальные занятия онлайн!

Цена: 35 евро за один час. (Пакет из десяти уроков стоит 299 евро.)

 

Мы также предлагаем занятия вдвоем (группа из двух студентов, которые занимаются по одной программе уроков).
Такие занятие также доступны онлайн!

Цена: 25 евро за 1 час за каждого студента. (Пакет из десяти уроков стоит 215 евро.)

 


Подготовка к экзамену — NT2

Вы чувствуете себя хорошо подготовленными к экзамену? Возможно, так и есть. Тщательная и своевременная подготовка отображается на результатах экзамена.

Хотели бы Вы получить целенаправленную помощь опытного преподавателя дополнительно к самостоятельной подготовке? Мы будем рады помочь.

Во время индивидуального учебного курса мы рассмотрим какие навыки требуют наибольшего внимания и сконцентрируемся на них. Вы получите детальные советы и объяснения. Практика с тестовыми заданиями и дополнительные объяснения к ним являются частью обучения. Вы также получите советы как лучше использовать время, отведенное на экзамен.

 • Интеграционный экзамен (Inburgeringsexamen) — A2
 • Государственный экзамен (Staatsexamen NT2) — B1 (программа I), B2 (программа II)

Также доступны индивидуальные занятия онлайн!

Цена: 45 евро за один час. (Пакет из десяти уроков стоит 399 евро.)

 

Мы также предлагаем занятия вдвоем (группа из двух студентов, которые занимаются по одной программе подготовки к экзамену).
Такие занятие также доступны онлайн! 

Цена: 35 евро за 1 час за каждого студента. (Пакет из десяти уроков стоит 310 евро.)

 


С BETTER LETTER студенты учатся в дружеской и непринужденной атмосфере.

BETTER LETTER – репетиторство

 • хорошо структурированное обучение
 • быстрый темп
 • разнообразные формы занятий
 • мультисенсорный подход
 • регулярное повторение

Этот подход также рекомендуется для учеников с дислексией.

Хотите узнать больше? BETTER LETTER предлагает тестовый урок бесплатно!

Получасовой тестовый урок бесплатный и ни к чему не обязывает.

Мы обсудим, среди прочего, что вы хотите учить, как часто вы хотите заниматься, когда вы хотите заниматься (днем или вечером) и когда вы хотите начать. И вы получите пробный урок! 

Вы можете связаться с нами, чтоб узнать, что BETTER LETTER может сделать для Вас.


Отзывы

“Я рад, что ходил на занятия. Я четко замечаю прогресс в моих разговорных навыках ”.

 “Спасибо большое за вашу помощь. Я сдала все Интеграционные A2 экзамены!”

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *