Inburgeringsexamen A2 – Spreken

Inburgeringsexamen A2 – Spreken

Wil je het examen spreekvaardigheid, niveau A2, gaan doen? Een beetje spannend, dat examen… Goed en veel oefenen is belangrijk en helpt je! Op deze website vind je gratis oefenexamens: www.adappel/oefenmateriaal. Ook op www.inburgeren.nl staan gratis oefenexamens.

Veel succes!

Wil je nog meer gratis oefeningen? Stuur een e-mail naar Better Letter (met je naam en je examendatum). Dan krijg je een set goede oefenvragen toegestuurd (pdf). Bij elke oefenvraag krijg je ook een voorbeeld van een goed antwoord.

Heb je nog vragen over het examen? Of wil je persoonlijk les, online? Laat het via een e-mailtje of appje weten!

Ook jij kunt het examen Spreken halen!

Het Wilhelmus

Het Nederlandse volkslied,
sinds 1932.

 

Oorspronkelijk gedicht omstreeks 1570, tijdens de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648).


Vvilhelmus van Nassouwe
Ben ick van Duytschen bloet,
Den Vaderlant ghetrouwe
Blijf ick tot inden doot:
Een Prins van Oraengien
Ben ick vrij onuerueert,
Den Coninck van Hispaengien
Heb ick altijt gheeert.

Mijn Schilt en mijn betrouwen
Sijt ghy, O Godt mijn Heer
Op v so wil ick bouwen
Verlaet my nemmermeer:
Dat ick toch vroom mach blijuen
V dienaer taller stont,
Die Tyranny verdrijuen,
Die my mijn hert doorwont.

Oorlof mijn arme Schapen
Die zijn in grooten noot,
V Herder sal niet slapen
Al zijt ghy nu verstroyt:
Tot Godt wilt v begheuen,
Sijn heylsaem Woort neemt aen,
Als vrome Christen leuen,
Tsal hier haest zijn ghedaen.


Uit: Een nieu Guese liede boecxken (1576)

MBO-4 AFSTUDEREN – CORRIGEREN VOOR NEDERLANDS 

Kleurplaat in het ziekenhuis. Gratis kleurplaten om te printen - afb 11773.

Zit je in je examenjaar van mbo-4? Druk bezig met de inhoud van je vak en met een lange rij opdrachten? Wil je vooral de inleveropdrachten die flink meetellen, in foutloos, goedlopend Nederlands hebben? (Want ook de vorm wordt gewogen.) Wij kijken je teksten na voor een betaalbare prijs!

Met het corrigeren van opdrachten voor de opleiding Verpleegkunde hebben we veel ervaring. Wij kunnen je óók deskundig helpen als je bij een andere opleiding gaat afstuderen.

Als je je aanmeldt in de periode januari-juni 2021 krijg je 5% korting op ons uurtarief voor corrigeren. Corrigeren helpt jou — om goed af te studeren! Aarzel niet en neem vrijblijvend contact met ons op. Wij helpen je graag!

Trainen NT2. Trainen voor Staatsexamen I of II.

 

Training NT2

 

Nederlands leren. Trainen voor een NT2-examen, zoals Staatsexamen I of II. Dat gaat leuker en gemakkelijker met een taalleraar!

Een huis aan een gracht, een boogbrug, een molen, een fiets, een kerk — dat zijn zichtbare zaken-van-Nederland. Eenvoudig te zien, zelfs op een mistige najaarsdag.
Maar sommige onderdelen van de Nederlandse cultuur zijn níet direct zo helder. En bepaalde aspecten van de Nederlandse taal evenmin. Een gekwalificeerde taaltrainer – native Dutch – kan de cursist helpen bij het leren van Nederlands. In een maatwerktraining gaat dat extra goed. Daarin is genoeg ruimte om vragen te beantwoorden, uitleg te geven, lastige taalonderdelen aan te pakken en te trainen voor toetsen of een (Staats)examen. De taalvaardigheid van de cursist groeit met de week en de motivatie om de Nederlandse taal en cultuur te begrijpen wordt ongemerkt nog sterker!

Wil jij groeien in Nederlands? Wil je werken aan bijvoorbeeld je schrijfvaardigheid? En doe je dat graag samen met een taalleraar? Wij kunnen je helpen om zinnen en teksten beter te schrijven: adequaat, grammaticaal correct, met een juiste structuur (inclusief goede verbindingswoorden), juiste woordkeus, goede spelling, enzovoorts. Ook voor andere taalonderdelen kun je training krijgen, bijvoorbeeld voor luistervaardigheid, spreken en gesprekken voeren, uitspraak.

Wij hebben een passende maatwerktraining voor je. Een gratis proefles is een mooi vertrekpunt. Kijk hier voor meer informatie en neem vrijblijvend contact met ons op! 

 


Wil je extra oefenen? Kijk eens op nt2taalmenu.nl voor gratis oefenmateriaal. Voor meerdere taalniveaus beschikbaar.

Afstudeerscriptie corrigeren : de láátste etappe

Afstuderen kan een hele klus zijn, een berg van formaat die moet worden beklommen. Wil je verlichting bij de laatste loodjes? Kies er dan voor om je afstudeerscriptie te laten checken op het Nederlands. Wij corrigeren spelling, grammatica en interpunctie. Je scriptie krijgt overal de juiste verwijswoorden, een eenduidige volgorde van persoonsvorm en voltooid deelwoord, komma’s waar ze nodig zijn. En talloos veel dingen meer.

Een extra oog voor de structuur van de inhoud van je scriptie en voor de literatuurverwijzingen in je scriptie, ook daarvoor kunnen wij zorgen. Redigeren loont.

Loop die laatste etappe (niet alleen), neem vandaag nog contact met ons op 
en bereik de
finish!

Typically English: ‘-ing’. Meeting ‘-ing’ bij vertalen, redigeren en trainen.

In het Engels – zowel in teksten die al enkele eeuwen oud zijn als in teksten van ‘nu’ en zowel in proza als in gedichten – kom je veel woorden tegen die eindigen op ‘-ing’. Bijvoorbeeld in deze fragmenten:

 

What are those humbling circumstances the mighty hand of God brings men into. Supposing here what was before taught concerning the crook in the lot being of God’s making, these are circumstances, […].

The Crook in the Lot (Thomas Boston, 1737)

 

 

When I hear the birds singing in the trees
When I hear the gentle murmuring of the breeze,
Then it seems that I’m hearing
[…].

Seeing snow capped mountains
reaching to the sky,
Trees in the forest, majestic and high,
[…].

Looking at the sun setting in the sea,
Such amazing beauty must speak to you and me.
[…].

From The Beginning (Marilyn Baker, 1981)

 

Een woord op ‘-ing’ kan een zelfstandig naamwoord zijn (the meeting) of een deelwoord (tegenwoordig deelwoord; een bijwoordelijk gebruikt deelwoord; een bijvoeglijk gebruikt deelwoord). Het kan bijvoorbeeld ook als ‘gerund’ gebruikt zijn. Als vertaler en redacteur verbaas ik me soms toch nog over de enorme compactheid van Engelse zinnen, een compactheid die onder meer wordt bereikt door het ingenieuze gebruik van woorden op ‘-ing’ (vooral van deelwoorden). Zoveel ‘grammaticale compactheid’ laat het moderne Nederlands op dit vlak zeker niet toe. Erg is dat niet.

Samen met de studenten delf ik ook als taaltrainer Engels mooie schatten op uit vocabulaire en grammatica. En via vocabulaire en grammatica. Als we het al niet wisten – een goede vorm is belangrijk om de inhoud te laten spreken.

 

 

 

WETENSCHAPPELIJK ARTIKEL CORRIGEREN

 

Een wetenschappelijk artikel corrigeren, dat geeft een kijkje in de onderzoekskeuken. In dit geval van een medisch specialisme.


Mooi werk in ziekenhuizen. Een tekstredacteur kan, ver op de achtergrond, meehelpen aan het optimaliseren van de gezondheidszorg. Ook dat is mooi.

Teksten Engels redigeren. Engelse literatuur vertalen.

 

Engels, dat is deze week zeker! Ik redigeer eerst een Engelstalig artikel over een boek van Jane Austen. Daarna schuif ik een eeuw op – een research paper over William Booth krijgt mijn volle aandacht.

In de negentiende eeuw zijn er nog meer personen in Engeland die een onvergetelijke invloed hebben gehad op hun tijdgenoten; sterker nog, inzichten van hen blijken van tijdloze waarde te zijn. Ik loop even door het Engels van A Fly on the Nose and 51 other great stories, C.H. Spurgeon voor kinderen. Well done, mr. Hutter.

Dan ga ik verder met het maken van de Nederlandse vertaling van Lilias Trotters Parables of the Christ-Life. Ook een boekje met inhoud.

Teksten Engels redigeren, een vertaling maken. Vaak is zulk werk verrijkend voor mijn bankrekening. De geestelijke.

 

 

Afstudeerscriptie corrigeren! Met korting…

 

afstudeerscriptie corrigeren

 

Afstuderen…het is bijna zover voor jou. De afstudeerscriptie is een flink en soms taai project. Uiteindelijk komt die afstudeerscriptie echt af. En als BETTER LETTER je afstudeerscriptie corrigeert, wordt je tekst af.

Neem contact op met ons en streep weer een to-do van je lijstje…

KORTING! Meld je aan in juni, juli of augustus en ontvang 10% korting op het uurtarief!

 

 

Pineapple and politeness

Een andere taal leren. Woorden, uitspraak, vaste uitdrukkingen… Enzovoorts. En dan red je je wel… Tenminste. Elke taal verklapt veel van de cultuur van de moedertaalsprekers. Misschien kun je beter eerst wat over die cultuur te weten komen en dan pas die taal gaan leren? Of gelijk op?

We kijken naar Engels. Brits Engels. Wat weten we van de Britse cultuur? Wat valt Nederlanders echt op? De beleefdheid. Met hoofdletters. Engelsen zijn – in Nederlandse ogen – zo beleefd. Op straat, in winkels, in een gesprek. Zelfs een slecht bericht kunnen ze nog prettig brengen.

Een voorbeeld uit de praktijk. Nederlandse Ester en Britse Katharine zijn in gesprek, in de keuken. Voor hen ligt een ananas met wat schimmel.

E:
This is Dave’s pineapple. O, no, there is mould on it, at least a bit here. Hope he will discover it soon. He doesn’t come that often here. Let’s leave a message for him on the worktop. (Pakt een geeltje.) “Hi Dave, there is mould on your pineapple.”

K:
O, Ester, uh, you’d better write something like: “Hi Dave, your pineapple is ready to eat.”

E:
O. Thanks. Well, do you really think this message is clear enough for him?

K:
O, yes, I think so. We are used to giving hints. British people prefer finding out the bad news for themselves.

E:
Okay. (Lacht.)

In Nederland is het beleefd, hulpvaardig, om minder mooi nieuws eerlijk te vertellen. En dat eerlijke vertellen gaat meestal op een directe manier. Gewoon het feit zeggen. Ook tegen iemand die je niet zo goed kent. ‘Want daarmee is iemand toch (uiteindelijk) het meest geholpen? En in z’n algemeenheid: zo beleefd is het niet om ergens doekjes om te winden. Voor je het weet is het niet helemaal eerlijk wat je zegt. En oneerlijkheid, dat is pas onbeleefdheid.’

Het is hulpvaardig. Maar deze manier van zeggen werkt in de meeste andere landen niet. Ook niet in het gebied van het Verenigd Koninkrijk. ‘Wat zijn Nederlanders vaak lomp.’

BETTER LETTER geeft in de lessen Engels ook Britse cultuur, Brits denken mee in de taallessen. Taal en cultuur, gelijk op. Het doel is dat je goed kunt communiceren in het Engels (ook over minder mooi nieuws, als dat nodig is). Zodat een Brit, of een andere niet-Nederlander, met plezier naar je luistert en je berichten leest. En niet pretty annoyed afhaakt.

Een andere taal is een andere wereld. Soms vermoeiend, altijd boeiend!