Trainen NT2. Trainen voor Staatsexamen I of II.

Nederlands leren. Trainen voor een NT2-examen, zoals Staatsexamen I of II. Dat gaat leuker en gemakkelijker met een taalleraar!

Een huis aan een gracht, een boogbrug, een molen, een fiets, een kerk — dat zijn zichtbare zaken-van-Nederland. Eenvoudig te zien, zelfs op een mistige najaarsdag.
Maar sommige onderdelen van de Nederlandse cultuur zijn níet direct zo helder. En bepaalde aspecten van de Nederlandse taal evenmin. Een gekwalificeerde taaltrainer – native Dutch – kan de cursist helpen bij het leren van Nederlands. In een maatwerktraining gaat dat extra goed. Daarin is genoeg ruimte om vragen te beantwoorden, uitleg te geven, lastige taalonderdelen aan te pakken en te trainen voor toetsen of een (Staats)examen. De taalvaardigheid van de cursist groeit met de week en de motivatie om de Nederlandse taal en cultuur te begrijpen wordt ongemerkt nog sterker!

Wil jij groeien in Nederlands? Wil je werken aan bijvoorbeeld je schrijfvaardigheid? En doe je dat graag samen met een taalleraar? Wij kunnen je helpen om zinnen en teksten beter te schrijven: adequaat, grammaticaal correct, met een juiste structuur (inclusief goede verbindingswoorden), juiste woordkeus, goede spelling, enzovoorts. Ook voor andere taalonderdelen kun je training krijgen, bijvoorbeeld voor luistervaardigheid, spreken en gesprekken voeren, uitspraak.

Wij hebben een passende maatwerktraining voor je. Een gratis proefles is een mooi vertrekpunt. Kijk hier voor meer informatie en neem vrijblijvend contact met ons op! 

 


Wil je extra oefenen? Kijk eens op nt2taalmenu.nl voor gratis oefenmateriaal. Voor meerdere taalniveaus beschikbaar.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *