Entries by beheer

Inburgeringsexamen A2 – Spreken

Inburgeringsexamen A2 – Spreken Wil je het examen spreekvaardigheid, niveau A2, gaan doen? Een beetje spannend, dat examen… Goed en veel oefenen is belangrijk en helpt je! Op deze website vind je gratis oefenexamens: www.adappel/oefenmateriaal. Ook op www.inburgeren.nl staan gratis oefenexamens. Veel succes! Wil je nog meer gratis oefeningen? Stuur een e-mail naar Better Letter […]

Het Wilhelmus

Het Nederlandse volkslied, sinds 1932.   Oorspronkelijk gedicht omstreeks 1570, tijdens de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648). Vvilhelmus van Nassouwe Ben ick van Duytschen bloet, Den Vaderlant ghetrouwe Blijf ick tot inden doot: Een Prins van Oraengien Ben ick vrij onuerueert, Den Coninck van Hispaengien Heb ick altijt gheeert. Mijn Schilt en mijn betrouwen Sijt ghy, O […]

MBO-4 AFSTUDEREN – CORRIGEREN VOOR NEDERLANDS 

Zit je in je examenjaar van mbo-4? Druk bezig met de inhoud van je vak en met een lange rij opdrachten? Wil je vooral de inleveropdrachten die flink meetellen, in foutloos, goedlopend Nederlands hebben? (Want ook de vorm wordt gewogen.) Wij kijken je teksten na voor een betaalbare prijs! Met het corrigeren van opdrachten voor de opleiding Verpleegkunde hebben […]

Trainen NT2. Trainen voor Staatsexamen I of II.

    Nederlands leren. Trainen voor een NT2-examen, zoals Staatsexamen I of II. Dat gaat leuker en gemakkelijker met een taalleraar! Een huis aan een gracht, een boogbrug, een molen, een fiets, een kerk — dat zijn zichtbare zaken-van-Nederland. Eenvoudig te zien, zelfs op een mistige najaarsdag. Maar sommige onderdelen van de Nederlandse cultuur zijn […]

Afstudeerscriptie corrigeren : de láátste etappe

Afstuderen kan een hele klus zijn, een berg van formaat die moet worden beklommen. Wil je verlichting bij de laatste loodjes? Kies er dan voor om je afstudeerscriptie te laten checken op het Nederlands. Wij corrigeren spelling, grammatica en interpunctie. Je scriptie krijgt overal de juiste verwijswoorden, een eenduidige volgorde van persoonsvorm en voltooid deelwoord, […]

WETENSCHAPPELIJK ARTIKEL CORRIGEREN

  Een wetenschappelijk artikel corrigeren, dat geeft een kijkje in de onderzoekskeuken. In dit geval van een medisch specialisme. Mooi werk in ziekenhuizen. Een tekstredacteur kan, ver op de achtergrond, meehelpen aan het optimaliseren van de gezondheidszorg. Ook dat is mooi.

Teksten Engels redigeren. Engelse literatuur vertalen.

  Engels, dat is deze week zeker! Ik redigeer eerst een Engelstalig artikel over een boek van Jane Austen. Daarna schuif ik een eeuw op – een research paper over William Booth krijgt mijn volle aandacht. In de negentiende eeuw zijn er nog meer personen in Engeland die een onvergetelijke invloed hebben gehad op hun tijdgenoten; […]

Afstudeerscriptie corrigeren! Met korting…

    Afstuderen…het is bijna zover voor jou. De afstudeerscriptie is een flink en soms taai project. Uiteindelijk komt die afstudeerscriptie echt af. En als BETTER LETTER je afstudeerscriptie corrigeert, wordt je tekst af. Neem contact op met ons en streep weer een to-do van je lijstje… KORTING! Meld je aan in juni, juli of augustus en ontvang […]

Pineapple and politeness

Een andere taal leren. Woorden, uitspraak, vaste uitdrukkingen… Enzovoorts. En dan red je je wel… Tenminste. Elke taal verklapt veel van de cultuur van de moedertaalsprekers. Misschien kun je beter eerst wat over die cultuur te weten komen en dan pas die taal gaan leren? Of gelijk op? We kijken naar Engels. Brits Engels. Wat weten we van de Britse cultuur? Wat […]